+381 60 019 34 94office@runawaytravels.rs

 

 

 

 

POLITIKA PRIVATNOSTI “SPORTSKO UDRUŽENJE RUN AWAY”

 

Sportsko udruženje Run Away primenjuje politiku privatnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u skladu sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR). Politikom privatnosti Sportsko udruženje Run Away štiti posetioce i korIsnike ovog web-sajta.

Korišćenjem ili pristupanjem ovom web-sajtu slobodnom voljom prihvatate i slažete se da možemo da prikupljamo i koristimo Vaše lične podatke u skladu sa Politikom privatnosti, kao i u skladu sa izmenama iste po potrebi.

1. UVOD

Ova Politika privatnosti služi da Vam objasni koje podatke prikupljamo o Vama i kako koristimo te podatke, kao i da Vam pružimo sve druge bitne informacije u vezi sa Vašim podacima a u vezi pretraživanja i drugih aktivnosti na web-sajtu, a sve u cilju  zaštite podataka o ličnosti. Ova Politika privatnosti važi samo za ovaj web-sajt.

2. ŠTA SU LIČNE INFORMACIJE I KOJE INFORMACIJE PRIKUPLJAMO

U skladu sa aktuelnim zakonodavstvom Politika o privatnosti pruža informacije o tome kako se prikupljaju, koriste, štite, čuvaju, dele i uništavaju lični podaci prikupljeni sa ovog sajta, prikuplja i obrađuje sve potrebne podatke od strane lica koja su dala saglasnost da se njihovi podaci obrađuju, sa jasno navedenom svrhom, na način koji je dozvoljen zakonom.

U smislu ovih pravila o privatnosti, „lični podaci” su informacije koje se mogu koristiti za direktno ili indirektno identifikovanje pojedinca, kako iz samih tih informacija, tako i iz tih informacija u kombinaciji sa drugim informacijama o tom pojedincu.

Ovaj sajt prikuplja standardne informacije  uključujući Vašu IP adresu, tip pretraživača i jezik, lokaciju, vreme pristupa. Mi prikupljamo podatke kada koristite naš web-sajt.

Kada posetite naš web – sajt, naš server beleži podatke o korišćenju, odnosno opšte informacije o vašoj poseti u svrhu broja posete, ali ne prepoznaje i ne snima nikakve individualne informacije o Vama. Ne možemo Vas lično identifikovati, osim ako nam ne date lične podatke dobrovoljno. Lični podaci se prikupljaju samo ako dobrovoljno unesete takve podatke.

Sajt prikuplja i sledeće informacije:

Podaci o identitetu ličnosti   – koriste se da se utvrdi da li je to osoba za koju se predstavlja. To su: ime  I prezime; e-mail; kontakt telefon

Kontakt podaci – koriste se kako bismo poslali sve relevantne informacije i odgovarali na upite. Kontakt podaci koriste se I kako bi naše usluge sa web-sajta mogle da ostvare svoju funkciju. To su: imejl adresa, kontakt telefon.

3.KAKO SE PRIKUPLJAJU PODACI

Kada posetite ili napustite naš web-sajt, automatski dobijamo URL sajta sa kog ste došli, ili onaj na koji ste  usmereni. Mi ćemo takođe dobiti Internet Protokol ( “IP”) adresu računara ili proksi server koji koristite za pristup web-u, vremene pristupa, pregledane stranice, detalje operativnog sistema, tip web pretraživača i mobilnog uređaja (uključujući Vaš identifikator mobilnog uređaja koji Vaš mobilni operativni sistem uređaja odašilje), Vaš mobilni operativni sistem, ukoliko koristite mobilni uređaj. Takođe možemo dobiti podatke o lokaciji, ukoliko je ista uključena na samom uređaju sa kog pristupate.

4. KO PRIKUPLJA I KONTROLIŠE PODATKE

Vaše lične podatke prikuplja, obrađuje i kontroliše   Sportsko udruženje Run Away, Jurija Gagarina 41/67 11000 Beograd,  sa jasno navedenom svrhom, na način koji je dozvoljen zakonom.

Takođe, na osnovu GDPR, svaki korisnik web-sajta ima mogućnost da omogući ili onemogući prikupljanje svojih ličnih podataka.

Nadležni organ za zaštitu podataka u Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koji se nalazi u Bulevaru kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija. Sajt: http://www.poverenik.rs/

5. DRUŠTVENE MREŽE

Ovaj web-sajt može da koristi aplikacije ili usluge za društvene mreže koje vam omogućavaju da delite sadržaje sa drugim korisnicima (zajedno „aplikacije za društvene mreže“). Bilo koji lični podatak ili druga informacija koju možete podeliti putem aplikacija za društvene mreže može biti pročitana, prikupljena ili korišćena od strane drugih korisnika aplikacija za društvene mreže nad kojima imamo malu ili uopšte nemamo kontrolu. Zbog toga ne možemo biti odgovorni za korišćenje, zloupotrebu ili neprikladnu upotrebu bilo kog ličnog podatka ili drugih informacija koje ste podelili putem aplikacija za društvene mreže.

6. U KOJU SVRHU KORISTIMO LIČNE PODATKE KOJE PRIKUPLJAMO

Cilj prikupljanja ličnih podataka je da Vam pružimo usluge u skladu sa svim važećim zakonima, propisima i drugim pravnim zahtevima. To uključuje: pružanje, obradu, održavanje, poboljšanje i razvoj naših usluga koje Vam pružamo, kao što su isporuka, aktiviranje, potvrđivanje, usluge nakon prodaje, korisnička podrška itd.

Prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o uslugama koje naši posetioci traže i kupuju kao i o stranicama koje posećuju, kako bismo poboljšali naše usluge i proizvode.

Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje. Koristimo informacije i sadržaj koji ste Vi pružili nama u svrhu istraživanja i razvoja za unapređenje naših usluga kako biste imali bolje, intuitivnije iskustvo.

Takođe, Vaše lične podatke koristimo u statističke svrhe.

7. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE

Zadržavamo Vaše  lične podatke da Vam pružimo uslugu i ispunimo svrhu opisanu u ovoj politici, a samo u periodu koji nam je neophodan za ostvarivanje cilja prikupljanja podataka opisanog u ovoj Politici  privatnosti ili bilo kojim posebnim pravilima o privatnosti vezanim za određeni proizvod ili uslugu ili kada to zahteva važeći zakon.

Podaci koje dostavite se čuvaju onoliko koliko je potrebno da bi se ispunila određena svrha zbog koje ste nam dostavili podatke, ili da bi se ispoštovale zakonske odredbe.

Kada se više ne ispunjavaju uslovi za zadržavanje ovih podataka, iste brišemo i uklanjamo iz naših baza podataka.

Takođe, ukoliko korisnici i posetioci sajta više ne žele da imamo njihove podatke o ličnosti, mogu zatražiti da uništimo sve njihove podatke o ličnosti iz naših sistema. U ovoj situaciji može da se desi da postoje  zakonske obaveze koje bismo morali da ispoštujemo. Tada bismo morali da odbijemo njihove zahteve ili da čuvamo određene podatke.

8. KOLIKO SU BEZBEDNI VAŠI PODACI

Preduzimamo odgovarajuće mere bezbednosti kako bismo zaštitili Vaše informacije od neovlašćenog pristupa, korišćenja, gubitka ili objavljivanja. Da bi zaštitili podatke koji se skladište na našim serverima, mi takođe redovno pratimo naš sistem tražeći eventualne propuste i napade, i koristimo najviši nivo sigurnosnih pristupa našem centru za čuvanje podataka

Ipak, prenos informacija putem interneta nikada nije u potpunosti bezbedan, s obzirom da internet nije 100% sigurno okruženje, pa iako se trudimo da zaštitimo lične podatke, ne možemo garantovati sigurnost informacija prenetih putem web- sajta. Ne postoji garancija da se informacijama ne može pristupiti, da budu otkrivene, izmenjene, ili uništene kršenjem bilo koje od naših fizičkih, tehničkih, ili upravljačkih mera zaštite.

9. SA KIM DELIMO VAŠE INFORMACIJE, KOME IH OTKRIVAMO

Nećemo iznajmljivati ili prodavati lične podatke koje ste postavili na našim Uslugama i servisima, osim na način kako je opisano u ovoj Politici privatnosti.

Mogu se deliti Vaši podaci o ličnosti sa obrađivačima izvan zemlje nakon što se sprovede postupak procene i nakon što su predmetni obrađivači potpisali standardne ugovorne klauzule, a u skladu sa lokalnim važećim pravom.

Možemo preneti Vaše informacije i obraditi ih izvan zemlje u kojoj živite, gde god su naše filijale  i pružaoci usluga rade.

Takođe možemo otkriti Vaše lične podatke trećoj strani kao deo prodaje imovine Sportsko udruženje Run Away zavisnog preduzeća, ili podele, ili kao posledica promene u kontroli preduzeća ili jednog od njenih podružnica, ili u pripremi za bilo koji od ovih događaja. Svaka treća stranka kojoj mi prosledimo ili prodamo deo svoje imovine će imati pravo da nastavi da koristi lične i druge informacije koje nam pružate na način utvrđen u ovoj Politici privatnosti.

Zadržavamo pravo da zaposlimo druge kompanije, tj. treća lica i pojedince kako bi olakšali naše usluge (npr. održavanje, analiza, revizija, marketing i razvoj). Ova lica imaju ograničen pristup informacijama samo za obavljanje ovih poslova u naše ime i dužni su da ne otkriju ili koriste ove podatke u druge svrhe. Ova lica će primeniti odgovarajuće tehničke i organizacione mere na takav način da će obrada zadovoljavati zahteve ove Politike privatnosti i osigurati zaštitu prava nosioca podataka.

Možemo da delimo Vaše podatke o ličnosti sa povezanim licima ili partnerima.

S obzirom na našu korporativno-društvenu odgovornost, možda se od nas bude zahtevalo da delimo podatke posetilaca sajta sa sledećim entitetima (u skladu sa zakonodavstvom):

Vlastima i državnim organima – Predstavnicima vlasti i/ili državnim organima, ukoliko je potrebno radi ostvarivanja bilo koje svrhe naznačene u ovoj Politici o privatnosti, ako je propisano zakonom ili neophodno za ostvarivanje pravne zaštite naših pravnih interesa u skladu sa zakonom.

Partnerima I saradnicima – U slučaju organizovanja i vođenja zajedničkih programa, događaja ili promocija sa drugim kompanijama na njihovim web-sajtovima ili aplikacijama. Naš partner koristi Vaše podatke o ličnosti, samo ako smo, u te svrhe, pribavili Vaš pristanak. Ako niste saglasni sa ovim navodima, uvek možete da odlučite da ne budete deo predmetnih programa, promocija ili događaja.

Savetnicima potencijalnog kupca, kao i novim vlasnicima poslovanja – Ukoliko poslovanje bude prodato, podeljeno ili integrisano sa drugim poslovanjem, podaci o ličnosti biće obelodanjeni naznačenim licima.

10. NAPOMENA KOJA SE TIČE KORIŠĆENJA OVOG WEB-SAJTA OD STRANE DECE

Uvažavamo zaštitu privatnosti dece u interaktivnom onlajn svetu, pa ovaj web-sajt nije namenjen za dečju upotrebu i decu mlađu od 13 godina. Molimo Vas da deca ne dostavljaju informacije za ličnu identifikaciju putem ovog web-sajta.

11. IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Pravila o privatnosti periodično revidiramo na osnovu promena u poslovanju i tehnologiji, tako da ih možemo menjati i dopunjavati. Možemo da izmenimo ili ažuriramo delove izjave o privatnosti podataka a da Vas ne obavestimo o tome unapred.

Predlažemo da povremeno pregledate ovu politiku privatnosti kako biste bili informisani o načinu na koji štitimo Vaše informacije.

Promena pravila zaštite privatnosti će biti navedena ovde. Preporučujemo Vam da redovno posećujete ovu stranicu jer ako nastavite da koristite ovaj web-sajt nakon unošenja bilo kakvih izmena u Pravila zaštite privatnosti, na taj način izražavate svoju saglasnost sa unetim izmenama.

Uvek proverite izjavu o privatnosti podataka pre nego što koristite naš sajt kako biste bili informisani o najnovijem statusu u slučaju bilo kakvih izmena ili ažuriranja.

 

POLITIKA  O KORIŠČENJU KOLAČIĆA

Sportsko udruženje Run Away

(eng. Cookie Policy)

 

Sportsko udruženje Run Away primenjuje politiku o korišćenju kolačića u skladu sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Ova politika o korišćenju kolačića služi kako bismo Vam pomogli da razumete koje informacije o Vašoj poseti sakupljamo i kako oni unapređuju Vaše korisničko iskustvo.

Korišćenjem ili pristupanjem ovom web-sajtu slobodnom voljom prihvatate i slažete se da možemo upotrebom kolačića da prikupljamo i koristimo Vaše lične podatke u skladu sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), kao i u skladu sa izmenama iste po potrebi.

 

UVOD

Kad god koristite bilo koju web lokaciju, mobilnu aplikaciju ili druge internet usluge, određene informacije se kreiraju i prijavljuju, a na Vaše odobrenje prilikom prihvatanja uslova.

Koristimo ove podatke za utvrđivanje broja poseta, odnosno korisnika koji koriste naš sajt, kako bismo razumeli njihove potrebe i kako bismo upotpunili korisničko iskustvo.

Koristimo kolačiće i slične tehnologije, uključujući mobilne identifikatore aplikacija, da nam pomognu da Vas prepoznaju na različitim Uslugama i usmere na  Vaše interese, kako na tako i van naših Usluga. Možete kontrolisati kolačiće kroz postavke pregledača i drugih alata. Posetom našeg web-sajta pristajete na plasman kolačića i signalnih uređaja u vašem pretraživaču, u skladu sa Politikom privatnosti, koja opisuje i našu Politiku o korićenju kolačića.

Na našem web-sajtu nalaze se kolačići trećih strana koji Vam omogućavaju da na lakši nacin koristite web-sajt i krećete se po istom. Neki od tih kolačića se koriste i u svrhu analitike, plasiranja određenih reklama ili predlaganja određenih vesti. Prilikom prve posete web-sajtu, iskočiće Vam obaveštenje o svim kolačićima koje koristimo, koje podatke oni uzimaju i u koje svrhe. Svi kolačići su svrstani u nekoliko kategorija: nephodni, za unapređenje rada web-sajta, marketing, statistika i ostali. Bez nepohodnih kolačića nije moguće pretraživati i koristiti naš web-sajt. Za sve ostale kolačiće, imaćete mogućnost da prihvatite njihovo korišćenje ili ne. Ako ne prihvatite da koristite takve kolačiće to Vam neće onemogućiti da koristite web-sajt, ali može uticati na funkcionalnost njegovog korišćenja.

Zadržavamo pravo da koristimo informacije koje smo dobili putem kolačića a na osnovu analize ponašanja posetilaca na našem web-sajtu.

 

 

ŠTA SU KOLAČIĆI

Kolačići su tekstualne datoteke sa malim količinama informacija, odnosno mali skupovi jednostavnih podataka, koje Vaš uređaj preuzme kada posetite web-sajt. Kolačići se zatim vraćaju na prvobitnu stranicu pri svakoj narednoj poseti ili na drugu stranicu koja prepoznaje taj kolačić. Kolačići se često koriste jer omogućavaju web-sajtu da prepozna korisnički uređaj i time poboljša funkcionalnost.

Poput većine web-sajtova, prikupljamo određene informacije i čuvamo ih u zapisnicima. Te informacije mogu uključivati adrese internet protokola (IP), vrstu pregledača, pružaoca internet usluga (ISP), stranice za upućivanje/izlazak, operativni sistem, oznaku datuma/vremena i/ili podatke o putanji biranja. Ne povezujemo ove automatski prikupljene podatke sa drugim informacijama koje prikupljamo o Vama.

Računarski kolačić je formalno poznat i kao HTTP kolačić, web kolačić, internet kolačić ili kolačić pretraživača. Bez obzira na to kako se zove, računarski kolačić se sastoji od informacija. Kada posetite web lokaciju, ona šalje kolačić na Vaš uređaj. Uređaj sa kog ste pristupil web-sajtu ga čuva u datoteci koja se nalazi u Vašem web pregledaču.

Kolačići ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru ili drugom uređaju, ili izazovu ma kakvu štetu.

Samo web-sajt koji Vam je poslao određeni kolačić može da pročita, izmeni ili izbriše taj kolačić.

 

KO PRIKUPLJA I KONTROLIŠE KOLAČIĆE

Kolačiće prikuplja, obrađuje i kontroliše Sportsko udruženje Run Away sa jasno navedenom svrhom, na način koji je dozvoljen zakonom.

Takođe, na osnovu GDPR, svaki korisnik web-sajta ima mogućnost da omogući ili onemogući prikupljanje kolačića ovom web-sajtu.

 

U KOJE SVRHE KORISTIMO KOLAČIĆE I ZAŠTO

Koristimo kolačiće za sakupljanje statističkih podataka o posetiocima i korisnicima, kao što su: koliko ljudi posećuje naš web-sajt i koju vrstu tehnologije koriste (npr. operativni sistem, što pomaže da identifikujemo probleme na određenim platformama), koliko dugo koriste web-sajt, na kojim stranicama web-sajta se zadržavaju itd. Ovo nam pomaže da stalno poboljšavamo web-sajt. Ti programi takođe nam anonimno govore kako su ljudi došli do našeg web-sajta (preko Google-a, društvenih mreža, direktno, itd) i da li su ranije bili na našem web-sajtu.

Prema tome, ovaj web-sajt koriti kolačiće u sledeće svrhe:

Fukcionalni kolačići: kolačići koji se koriste kako bi se unapredila pristupačnost web-sajta korisnicima. Na primer, kolačić se postavlja kako bi alati za čuvanje informacija radili efikasnije. Funkcionalni kolačići web-sajta koje čuvamo na Vašem kompjuteru, mobilnom ili nekom drugom uređju ostaju validni samo tokom Vašeg boravka na web-sajtu.

Analitički kolačići: koristimo kolačiće u svrhe analiziranja načina na koji posetioci I korisnici koriste web-sajt. Tako možemo da unapređujemo naš web-sajt.

Kolačići trećih lica: web-sajt dozvoljava upotrebu kolačića dodatnih programa (plug-in) za društvene mreže nekoliko različitih trećih lica. Ovo omogućava da korisnik deli sadržaj web-sajta na određenim društvenim mrežama. Upotreba podataka koje treća lica prikupe putem ovih plugin-ova za društvene mreže pod kontrolom je isključivo tih trećih lica mi ne možemo da čitamo te kolačiće (niti ova lica mogu da čitaju naše kolačiće).

Ovaj web-sajt koristi kolačiće kako biste mogli lakše da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama.

Koristimo ih, takođe, kako bismo poboljšali korisničko iskustvo i imali uvid u to šta treba da poboljšamo.

PRIHVATANJE KORIŠĆENJA KOLAČIĆA

Prilikom prvog dolaska na naš web-sajt, možete odabrati da li želite da se koriste kolačiće Za kolačiće, osim neophodnih, imaćete mogućnost da prihvatite njihovo korišćenje ili ne. Ako ne prihvatite da koristite takve kolačiće to Vam neće onemogućiti da koristite web-sajt, ali može uticati na funkcionalnost njegovog korišćenja.

U skladu sa nedavnim stupanjem na snagu Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti EU (GDPR), podaci o korisnicima bi trebalo da budu anonimni, čemu težimo.

Korišćenjem našeg sajta, saglasni ste sa upotrebom kolačića i da se na taj način od Vas podaci o korišćenju prikupljaju, čuvaju i koriste na gore opisan način i u navedenu svrhu. Pored toga, Vi se slažete da se vaši podaci čuvaju u kolačićima i nakon što se završi sesija pretraživača i da im se, na primer, može pristupiti ponovo kada sledeći put posetite sajt. Ovu saglasnost možete opozvati u svakom trenutku trenutku tako što ćete obrisati kolačić i trajno ga onemogućiti. Opoziv saglasnosti proizvodi dejstvo u budućnosti. Pored toga što možete izmeniti podešavanja za pretraživač, možete i trajno onemogućiti kolačić.

IZMENA OVE POLITIKE

Pravila o Politici o korišćenju kolačića revidiramo na osnovu promena u poslovanju i tehnologiji, tako da ih možemo menjati i dopunjavati. Možemo da izmenimo ili ažuriramo delove izjave o korišćenju kolačića a da Vas ne obavestimo o tome unapred.

Ova politika je razvijena u skladu sa GDPR-om.

Predlažemo da povremeno pregledate ovu Politiku o korišćenju kolačića kako biste bili informisani o načinu na koji štitimo Vaše informacije.

Promena Politike o korišćenju kolačića će biti navedena ovde. Preporučujemo Vam da redovno posećujete ovu stranicu jer ako nastavite da koristite ovaj web-sajt nakon unošenja bilo kakvih izmena u Politiku o korišćenju kolačića, na taj način izražavate svoju saglasnost sa unetim izmenama.

Uvek proverite izjavu o korišćenju kolačića pre nego što koristite naš sajt kako biste bili informisani o najnovijem statusu u slučaju bilo kakvih izmena ili ažuriranja.